v25 #3 International Dateline - A Nest of Singing Birds